Fundament voor de toekomstige energievoorziening

Een betrouwbaar elektriciteitsvoorzieningssysteem is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van moderne maatschappijen. Vanwege de klimaatproblemathiek en de verwachte schaarste aan fossiele brandstoffen is het noodzakelijk om de energievoorziening te verduurzamen. De transitie naar een duurzame energievoorziening is een forse technologische, economische en maatschappelijke uitdaging. De verduurzaming van de elektriciteitsproductie en de decentralisatie die daarvan het gevolg is, zullen onder meer ingrijpende gevolgen hebben voor ontwerp en bedrijfsvoering van elektriciteitsdistributienetten.

Intelligentie / communicatietechniek

Ontwikkeling van het terrein Strijp S (zie foto) in samenwerking met gebouwbeheerder Trudo, Gemeente Eindhoven en Philips op het gebied van onder andere de indeling van de infrastructuur (Smart Grids en decentrale energieopwekking) www.trudo.nl

 

Smart Grids