Topbanner_Project_State_of_the_art_Auditorium_AVC

René van de Vondervoort

René van de Vondervoort

Technisch commercieel adviseur

Contact

De klantvraag

Uitgangspunt voor het ontwerp van het auditorium was de realisatie van een multifunctionele zaal waarin meerdere typen meetings, van 200 tot maximaal 400 personen, kunnen worden georganiseerd. Daarbij werden de volgende randvoorwaarden meegegeven:

 • Mogelijkheid voor presentatie door één of meerdere sprekers.
 • Webcast, te volgen vanuit verschillende locaties wereldwijd.
 • Mogelijkheid voor ondersteuning uitzending door AV-productiebedrijven (broadcast).
 • Interactie mogelijk (Q&A) tijdens de meetings.
 • Presentatiemogelijkheden met meerdere sprekers achter een grote tafel.
 • Zelf te organiseren webcasts via Teams / Skype.
 • Technische ondersteuning tijdens meetings in regieruimten.

Overige randvoorwaarden om rekening mee te houden waren een strakke, gedistingeerde uitstraling en het gebruikmaken van de nieuwste technieken.

Opstellen Programma van Eisen

In samenwerking met de klant en de architect heeft Mansveld het Programma van Eisen (PvE) voor de AV-techniek van het nieuw te bouwen auditorium opgesteld. De uitgangspunten waren door hen gedefinieerd en deze hebben we getoetst en aangevuld met gebruikerswensen aan de hand van gesprekken met een aantal gebruikers. Omdat tijdens grote evenementen externe AV-productiebedrijven worden ingeschakeld hebben we twee van deze partijen benaderd om hun eisen en wensen te inventariseren. 

Na deze inventariseringsronde en een aantal tussentijdse terugkoppelmomenten is het PvE afgerond en opgeleverd.

Afbeelding_Project_broadcast_oplossing_auditorium_AVC
Afbeelding_Project_4K_camera_naast_scherm_auditorium_AVC

Engineering/ technisch ontwerp

Met het goedgekeurde PvE als uitgangspunt heeft Mansveld het technisch ontwerp voor de audiovisuele techniek, de besturing en de bekabelingsinfrastructuur gemaakt. In samenwerking met de klant is de hele IT infrastructuur ontworpen, zowel binnen het auditorium als voor de integratie met het bedrijfsnetwerk. De belangrijkste focus lag hier, naast de functionaliteit, op de IT security. 

In de loop van het ontwerpproces zijn door Mansveld zowel bouwkundige adviezen als adviezen met betrekking tot het interieur gegeven aan de bouwpartners en architecten, voor zover dit van invloed was op de toegepaste techniek. 

Het lichtontwerp is gemaakt door de lichtarchitect van de klant. Op basis van het technisch ontwerp is een open begroting gemaakt voor de realisatie van de techniek, zowel AV-techniek als de verlichting. Aanpassingen in het technisch ontwerp zijn telkens samen gegaan met een heldere open begroting. 

Proefopstellingen

Er is een proefopstelling gemaakt van een deel van het podium. Hiermee kon de samenhang tussen AV-techniek en verlichting uitvoering getest worden. 

De samenhang van de verschillende componenten is uitgebreid beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Dit betrof onder andere:

 • de verlichting, gebaseerd op het lichtontwerp;
 • het toe te passen led scherm
 • de toe te passen 4K camera’s en
 • de kleurstelling van het interieur.

Een belangrijke test was het instellen en beoordelen van de camera’s in combinatie met de verlichting en het led-scherm om het Moiré effect in het camerabeeld te voorkomen. Het audio-ontwerp is met behulp van computer simulaties vastgesteld.

Deze intensieve testfase heeft ertoe geleid dat de uiteindelijke implementatie probleemloos verliep.

State of the art auditorium

Na de uitgebreide testfase en de oplevering van het auditorium, kunnen we zeggen dat er een state of the art auditorium is opgeleverd dat de klant in staat stelt op flexibele wijze invulling te geven aan de behoefte om de medewerkers te informeren, te trainen en samen te laten komen. Zowel op locatie als vanaf verschillende locaties wereldwijd. Door middel van een sky-fold wand is de ruimte op te delen in twee aparte auditoria die tegelijkertijd ingezet kunnen worden voor verschillende doeleinden. Bij gebruik van de zaal als één auditorium zijn de twee grote 1,5x 4K led schermen mechanisch samen te voegen tot één geheel.

Samenwerking partijen

 • Ontwerp en installatie AV-techniek: Mansveld Audio Video Controls
 • Installatie verlichting: Mansveld Elektrotechniek
 • Architect: EnEn Architecten
 • Bouwmanagement: DVP
 • Adviseur installaties: RHDHV
 • Broadcast services: EMG Broadcast Solutions (voorheen United) en NEP Broadcast Services