Topbanner_Project_Nestle_AVC

René van de Vondervoort

René van de Vondervoort

Technisch commercieel adviseur

Contact

Design assist
Concept- en ontwerpbureau Tinker benaderde in een vroeg stadium partijen om in een Design-and-build traject het ‘Globaal Ontwerp’ te vertalen naar een Voorlopig- en Definitief ontwerp (VO en DO).
Vanuit het conceptontwerp en vastgesteld budget ontwierp AVC de technische invulling in nauwe samenwerking met de overige projectpartners: de interieurbouwer, 3-D ontwerpers en interactieve media programmeurs. 

De ontwerponderdelen werden gecalculeerd en getoetst aan het beschikbare budget. in overleg met de  projectpartners werd er indien nodig bijgestuurd. Nestlé gaf de partners daarbij de vrijheid om onderling tussen disciplines met budgetten te schuiven. Dit kan alleen door heldere, open calculaties te maken en een grote mate van onderling vertrouwen tussen alle projectpartners.

Telkens als de ontwerponderdelen werden gepresenteerd aan de stuurgroep van Nestlé was Mansveld AVC in Zwitserland aanwezig.

Uit het conceptontwerp volgde het VO en DO met bijbehorende ontwerpdocumenten en budgetteringen. 

Engineering/ technisch ontwerp
Aan het einde van het DO stonden het ontwerp, de budgetverdeling en planning vast. Vanuit dit DO startten we met de technische detailengineering, die naadloos vanuit het DO doorliep.

Mock up/ proefopstellingen
In samenwerking met de partij voor museumbouw werden in Nederland van de meest kritische opstellingen mock-ups gemaakt, waarin de technische en bouwkundige principes zij uitgewerkt en gedemonstreerd.

Samenwerking partijen
‘Nest kwam tot stand door samenwerking van bedrijven met verschillende nationaliteiten, waaronder Zwitserse bouwpartijen en architect, en Nederlandse partijen. Tinker Imagineers tekende voor het ontwerp en voerde het projectmanagement. De grote complexiteit van dit project zorgde ervoor dat communicatie en afstemming onderling zeer belangrijk was.

Control Logging Management System (CLMS)
Met het touchscreen bij de receptiedesk starten de medewerkers alle techniek van “The Nest” op en schakelen ze het in de avond met één druk op de knop weer uit. 
Een tweede scherm bij de facilitaire dienst zorgt ervoor dat zij beschikken over actuele meldingen over de status van de apparatuur, eventueel noodzakelijk onderhoud of storingen.
De service dienst van Mansveld kan  dit ook op remote zien en van afstand ingrijpen als dat nodig is.

Toegepaste techniek
In dit project zijn de onderstaande installaties toegepast:

  • 360 graden projectie met 10 Canon full HD-projectoren;
  • Integratie van live-camera opnamen met vooraf geproduceerde content 
  • Toepassing van Coolux Pandora’s Box  servers tbv afspelen/editen van content.
  • Geluidsinstallatie
  • Verlichting met DMX sturing geïntegreerd in Showcontrol
  • Showcontrol voor tijd gestuurde doorloop door achtereenvolgende presentatieruimten. Ruimten gescheiden door elektrisch bedienbare deuren
  • Computer netwerk, Content servers
  • Remote support door Mansveld helpdesk
  • Content management systeem

Bijzonderheden planning
Samen met de projectpartners zorgde AVC ervoor dat het project compleet werkend werd opgeleverd, binnen het vastgestelde budget en planning. Omdat de officiële ingebruikname gekoppeld was aan het jubileum van Nestlé was dit een harde datum.

Onderhoudscontract
Support en onderhoud is vastgelegd in een Service Level Agreement met Mansveld. Coördinatie van dit SLA, en het uitvoeren van preventief onderhoud wordt door Mansveld-technici gedaan, waarbij we afspraken hebben gemaakt met een lokale AV-partij om snel op locatie aanwezig te kunnen zijn.

Bijzonderheden in dit specifieke project
Alle theater- en decoratieve verlichting zijn in led uitgevoerd. Volgens de Zwitserse wetgeving mag een gebouw geen gebruikmaken van actieve koeling (airco). Daarom is er gekozen voor apparatuur met een zo laag mogelijke warmteafgifte.