Afbeelding_Nieuws_MB_KIWA

Mansveld behaalt certificatie voor ontruimingsalarminstallaties

Een veilige en snelle ontruiming is van levensbelang bij een calamiteit. De juiste werking van de ontruimingsalarminstallatie speelt daarbij een sleutelrol. De tijd dat de brandweer bij je langs kwam om het gebouw te controleren is voorbij. Nu is het vanuit wet- en regelgeving bepaald dat de gebruiker van een gebouw zelf de verantwoordelijkheid draagt (zorgplicht) voor een (vlucht)veilig gebouw.

Op 22 april 2020 ontving Mansveld Beveiligingstechniek van certificeringsinstantie Kiwa de erkenning om ontruimingsalarminstallaties te leveren, installeren en onderhouden. We zijn trots op onze collega’s die hard hebben gewerkt om te bewijzen dat we voldoen aan alle normen en eisen om dit certificaat te behalen. Hierdoor kunnen onze klanten bij ons terecht voor de aanleg en het onderhoud van ontruimingsalarminstallaties.

Wat houdt dit in voor onze klanten?

  • Door middel van certificaten kunnen onze klanten aantonen dat zij voldoen aan hun zorgplicht.
  • Certificering biedt een (door onderzoek) bewezen zekerheid van kennis en kwaliteit en draagt bij aan goed risicomanagement.
  • Omdat elke brandbeveiligingsinstallatie maatwerk is, adviseren wij en stellen wij uitgangsdocumenten (PvE’s) op. Daarnaast levert, onderhoudt en beheert Mansveld Elektrotechniek een compleet aanbod van gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.