The Bar Eindhoven Airport
24 uurs servicecentrale 0800 626 78 353

WKA Verklaringen

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) is in het leven geroepen om te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. 

G-rekening

Onderdeel van de ketenaansprakelijkheidsregeling is het gebruikmaken van een geblokkeerde rekening (g-rekening). Deze rekening wordt gebruikt voor het betalen van loonheffingen. Ook Mansveld Techniek maakt gebruik van een g-rekening. Bekijk hieronder de documenten die te maken hebben met deze ketenaansprakelijkheidsregeling.