Afbeelding_project_MIN_RAI_overzicht-dak

Mike Bruggenwerth

Mike Bruggenwerth

Teamleider Mansveld Inspectie

Contact

Scope 12 inspectie
Mansveld Inspectie inspecteerde de ruim 4.000 panelen verspreid over de daken van het complex. De tekortkomingen die we tegen zijn gekomen tijdens de inspectie hebben we vastgelegd in de rapportage die aan de opdrachtgever wordt gestuurd.

Thermografisch onderzoek
Door middel van een thermografisch onderzoek hebben we de omvormers geïnspecteerd. Als er te veel warmteontwikkeling plaatsvindt, smelten of breken componenten. Mocht dat gebeuren, leveren de zonnepanelen die gekoppeld staan aan die omvormer geen energie meer aan de elektrische installatie.