Privacy statement

Dit is het privacy statement van Mansveld Techniek BV en gelieerde bedrijven(1), gevestigd aan Le Havre 1, 5627 ST te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17050427. Mansveld Techniek BV verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Mansveld Techniek BV verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens(2) wij verzamelen en voor welke doeleinden(2) we deze persoonsgegevens gebruiken. Mansveld Techniek BV staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement is altijd te vinden op www.mansveld.nl/privacy
 
Verwerking van persoonsgegevens
Mansveld Techniek BV legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant van ons bent, reageert op een vacature van ons of anderszins contact met ons heeft. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

Mansveld Techniek BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van nieuwe producten en diensten van Mansveld Techniek BV op de hoogte te houden.
 
Delen met anderen
Mansveld Techniek BV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Hoe lang we gegevens bewaren
Mansveld Techniek BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Mansveld Techniek BV van u verzamelt en gebruikt, kunt u ons vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar privacy@mansveld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. We zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging
Mansveld Techniek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Klikgedrag en IP-adres
Op de website www.mansveld.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van het IP-adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.
 
Cookies
Mansveld Techniek BV maakt voor haar website gebruik van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.
 
Mansveld Techniek BV en andere websites
Op de website van Mansveld Techniek BV treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Mansveld Techniek BV draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.
 
Vragen / klachten
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Mansveld Techniek BV omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via privacy@mansveld.nl of per post: Mansveld Techniek BV, Postbus 1067, 5602 BB Eindhoven o.v.v. Privacy.
 
Mansveld Techniek BV, juni 2022

Voetnoot 1 - Gelieerde bedrijven

Mansveld Elektrotechniek BV 
Le Havre 1, 5627 ST te Eindhoven
KvK 17093607

Mansveld Industriële Techniek BV 
Kuiper 8, 5521 DH te Eersel
KvK 63118815

Mansveld Expotech Infra BV 
Europaplein 22-24, 1078 GZ te Amsterdam
KvK 34138134

Voetnoot 2 - Persoonsgegeven en doel

Voor- en achternaam: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Geslacht: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Geboortedatum: Klantcontact, sollicitatie
Adresgegevens: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven
Telefoonnummer: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Emailadres: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, via een opdracht of telefonisch: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; sollicitatie
Locatiegegevens: Commerciële doeleinden, contactgegeven, factuurgegeven; 
Gegevens over uw activiteiten op onze website: Commerciële doeleinden, contactgegeven, 
Bankrekeningnummer: Factuurgegeven
IP-adres: Gebruik website, maken van rapportages