Nieuws

Nieuwe norm: SCIOS Scope 10 inspectie

Regelmatig ontstaat er brand door onveilige situaties in elektrisch materieel. Een inspectie van de elektrisch installatie of elektrische arbeidsmiddelen op basis van NEN 3140 controleert de veiligheid, maar richt zich niet specifiek op het brandrisico. Naast NEN 3140 is daarom een nieuwe Nederlands Technische Afspraak ontwikkeld speciaal voor de brandveiligheid van elektrisch materieel; NTA 8220.

In de certificeringsregeling van Stichting SCIOS is de brandinspectiemethode volgens NTA 8220 toegevoegd. Dit is onder gebracht in Scope 10.  Dat betekent dat naast scope 8 voor inspecties op elektrische installaties en scope 9 voor inspecties op elektrische arbeidsmiddelen met scope 10 het brandrisico van elektrisch materieel geinspecteerd wordt.

Als werkgever bent u verplicht periodiek een inspectie conform NEN 3140 (scope 8 en 9) uit te laten voeren door een erkend inspectiebedrijf. Maar dat is niet altijd voldoende. Verzekeraars eisen namelijk steeds vaker een SCIOS Scope 10 inspectie in de polisvoorwaarden van een brandverzekering. Dus zorg dat u goed bent voorbereid!

Mansveld verzorgt uw inspectie conform scope 8, scope 9 en scope 10. Hier staat het certificaat.

Vragen of direct een offerte ontvangen? Neem dan contact op met Mike Bruggenwerth.

E-mail mike.bruggenwerth@mansveld.nl

Telefoon: 040 -259 11 11

 

 

 


Terug naar Over ons