Nieuws

Mansveld en Summa Engineering werken samen aan technisch vakmanschap in de Brainportregio.

Summa Engineering project System Integrator

In 2014 is er een convenant getekend tussen Summa College en een aantal prominente bedrijven in de Brainportregio. Mansveld was een constante en sterke convenantpartner die veel input heeft geleverd in het ontwikkelen van de nieuwe opleiding bij Summa Engineering.  Mansveld was vertegenwoordigd in zowel de stuurgroep als in de werkgroepen Duurzaam en Innovatie, Renewable Energy en Zorg en Techniek.

 Dit convenant is donderdag 27 september succesvol afgesloten in de bijzijn van een van de “producten” van de opleiding, student Anouk van Dommelen, die enthousiast vertelde over de opleiding. Haar kennis en vakmanschap was overduidelijk.

Een belangrijke motivatie voor Mansveld om deel te nemen aan dit project was kennisdeling en de begeleiding van stagiairs. Stagiairs zijn door Mansveld steeds goed begeleid en klaargestoomd voor het bedrijfsleven.
De kennis, expertise en middelen van Mansveld zijn terug duidelijk terug te zien in de opleiding, met name in de blokboeken en eindprojecten.

Voorbeelden van de betrokkenheid van Mansveld zijn:
- het geven van masterclasses op het gebied van Veiligheid en Security, Dali, Dialux, LED technologie en verlichting
- het beschikbaar stellen van apparatuur voor het eindproject “Evenement”.

De betrokkenheid van Mansveld bij Summa Engineering wordt uiteraard voortgezet en wij bouwen samen verder aan technische vakmanschap in de Brainportregio.
Ervaring met techniek op doen


Terug naar Over ons