Installatieverantwoordelijkheid

Wist u dat ieder pand dat is opengesteld voor gebruikers zoals werknemers, huurders, bezoekers, cliënten e.d. voorzien moet zijn van een goedwerkende en veilige elektrische installatie?

In de wet is vastgelegd dat de hoogste verantwoordelijke in de organisatie, tenzij dit anders is vastgelegd, de rol van installatie verantwoordelijke heeft en daarmee persoonlijk aansprakelijk is bij ongevallen met een elektrische oorzaak. Om te zorgen dat u voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan een installatieverantwoordelijke, stelt Mansveld haar kennis en expertise ter beschikking. Wij nemen graag een gedeelte of alle taken van u als installatieverantwoordelijke over.

De taken en bevoegdheden van een installatieverantwoordelijke zijn:

  • Het periodiek inspecteren van de elektrische installatie;
  • Het periodiek inspecteren van de elektrische arbeidsmiddelen;
  • Het inspecteren van een wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie voor in gebruik name;
  • Het zorgen voor herstel van opgemerkte gebreken;
  • Het zorgen voor goede documentatie en tekeningen van een elektrische installatie;
  • Het goedkeuren van bedieningsprocedures;
  • Het goedkeuren van schakelprocedures van installatie (delen) t.b.v. werkzaamheden;
  • Het regelen en goedkeuren van toegang tot ruimte met een elektrische gevarenbron.

Terug naar Technologieën

Bel mij

stuur ons uw telefoonnummer, wij zullen u zo spoedig mogelijk bellen of bel naar 040 - 259 11 11.


Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.