Inspecties NEN 3140

Regelmatig ontstaat er brand door onveilige situaties in elektrisch materieel. Een inspectie op basis van NEN 3140 controleert de veiligheid.

Arbeidsomstandighedenwet

Eigenlijk spreekt het voor zich; bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat iedereen veilig kan werken. Werknemers dienen zich te houden aan de veiligheidsregels, werkgever is verantwoordelijk voor training en opleiding op het gebied van veiligheid en alle installaties, apparaten en middelen dienen veilig te gebruiken zijn. De wetgeving omtrent veilig en gezond werken is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet.

Waarom keuren?

Om er zeker van te zijn dat elektrisch materieel veilig is, dient het materieel periodiek aan een inspectie onderworpen te worden. Met een periodieke inspectie op basis van de NEN 3140 door een gecertificeerd inspectiebedrijf maakt een werkgever aantoonbaar dat hij wat betreft de veiligheid van zijn elektrische installaties zijn wettelijke zorgplicht nakomt. De arbeidsinspectie beschouwt de NEN 3140 als een invulling van de wettelijke verplichtingen.

NEN 3140 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning"

Welke inspecties vallen onder NEN 3140?

De inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen is gebaseerd op NEN 3140 en er zijn twee gebieden waar de inspectie zich op richt; scope 8 (elektrische installaties) en scope 9 (elektrische arbeidsmiddelen). Een inspectie betreft de vaste installatie en de verdelers, maar ook de achterliggende installatie tot aan de wandcontactdoos en verlichtingsarmatuur. Er wordt een rapportage gemaakt van de bevindingen tijdens de inspectie. Afwijkingen die geconstateerd worden, kunnen hersteld worden door een installateur. Als de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, ontvangt u herstelverklaring van de installateur. Deze kunt u toevoegen aan uw inspectierapport zodat u kunt aantonen dat uw elektrische installatie en/of arbeidsmiddelen veilig zijn.

Nieuwe norm: Scope 10 "Brandveiligheid van elektrisch materieel" Scope 10 is een nieuwe inspectiemethode die steeds vaker verplicht gesteld wordt door verzekeraars. Meer over scope 10

Mansveld is een erkend inspectiebedrijf dat alle inspecties conform NEN 3140 uit kan voeren. Wij maken graag een passende vrijblijvende offerte voor u waarmee u verzekerd bent van een zo groot mogelijke veiligheid en bedrijfszekerheid van uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen.

Vragen of direct een offerte ontvangen? Neem dan contact op met Mike Bruggenwerth.

E-mail mike.bruggenwerth@mansveld.nl

Telefoon: 040 -259 11 11


Terug naar Technologieën

Bel mij

stuur ons uw telefoonnummer, wij zullen u zo spoedig mogelijk bellen of bel naar 040 - 259 11 11.


Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.