Duurzame referenties

Projecten waar duurzaamheid en energiebesparing voorop staan

Lichttoren te Eindhoven

Dit project is in samenwerking van een bouwteam gemaakt, hetgeen een intensieve samenwerking betekent tussen de bouwkundige aannemer en de E/W installateur.

Op gebied van energievoorziening hebben de ontwerpteams van E en W gestreefd naar een optimum tussen elektrisch vermogen, gasverbruik en WKO.

Tijdens de aanleg van dit project is gebruik gemaakt van duurzame en onderhoudsvriendelijke componenten en is gezocht naar een installatiewijze waarbij met het oog op onderhoudswerkzaamheden de kosten zo laag mogelijk zijn.

Door toepassing van Ledverlichting is een energiereductie van ongeveer 50% gerealiseerd, wat een evenredige CO2-reductie van 16 ton oplevert. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van de verlichting van 50 gemiddelde huishoudens. Ledverlichting heeft een langere levensduur, waardoor deze bij de Lichttoren pas na 14 jaar vervangen worden in plaats van 2 jaar.

De Duurzame Bakker

Een samenwerkingsverband tussen Duurzaam Eindhoven (gemeente Eindhoven), ROC Eindhoven en Mansveld. Het idee achter het project is om met relatief eenvoudige en goedkope ingrepen ervoor te zorgen dat de bakkers op een duurzamere wijze met hun energie kunnen omgaan. Tien bakkers in Eindhoven hebben interesse getoond in het project. Voor hen is een maatwerkrapport opgesteld met mogelijke besparingsmaatregelen.

ICSE International Center for Sustainable Excellence (ICSE) in Eindhoven

In het International Center for Sustainable Excellence (ICSE) werken organisaties samen aan duurzame ontwikkeling. Multinationals, MKB-bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd in het ICSE. Theorieën en toepassingen zoals Cradle-to-cradle, Biomimicry, Ecological Footprint en The Natural Step, dragen bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving en zijn geïntegreerd in het ICSE. Het optimaliseren van de samenwerking door het verbinden van allerlei partijen is de kerncompetentie van het ICSE.

Mansveld werkt nauw samen met het ICSE.

Voor meer informatie over het ICSE, kijk dan op www.icse.nl

 


Terug naar Technologieën

Bel mij

stuur ons uw telefoonnummer, wij zullen u zo spoedig mogelijk bellen of bel naar 040 - 259 11 11.


Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.