Nieuws

Certificaat brandveiligheid (NEN 2575) voor DELA Vastgoed

Bij het in mei 2018 opnieuw geopende hoofdkantoor van DELA in Eindhoven heeft Mansveld een primeur behaald. Voor de eerste keer is er een verstaanbaarheid meting uitgevoerd volgens de huidige norm.

Op zaterdag 1 september 2018 heeft de meting plaats gevonden onder toezicht van Bureau Veritas. De meting werd positief beoordeeld en het certificaat overhandigd aan DELA Vastgoed. Met grote complimenten van vastgoedbeheerder MVGM en DELA Vastgoed zijn we trots op deze prestatie.

NEN 2575 deel 2:2012 geeft in combinatie met deel 1 eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsinstallaties die zijn bedoeld om in ieder geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen gericht op de spraaktransmissiekwaliteit.

Op grond van NEN 2575-2:2012 is een meting van de spraaktransmissiekwaliteit (volgens de STIPA methode) een vereiste. Als er niet voldaan wordt aan de criteria zoals genoemd in NEN 2575 artikel 15.5 mag er geen certificaat uitgegeven worden. Voor Mansveld is dit niet van toepassing en het certificaat is reeds overhandigd.

 


Terug naar Over ons