Begin januari is gestart met een megaproject: een 15 verdiepingen hoge parkeergarage voor ASML op het nieuwe bouwterrein langs de A67 in Veldhoven. De garage wordt gebouwd door aannemer BMV (Bouwers Met Visie) uit Veldhoven. Mansveld realiseert de elektrotechnische installaties. Oplevering vindt plaats in fases. In het laatste kwartaal van 2019 wordt de volledige garage in gebruik genomen.

De parkeergarage wordt gebouwd volgens het split-level principe. De parkeerlagen verspringen onderling over een halve verdieping en worden door korte hellingbanen met elkaar verbonden. Op die manier wordt de ruimte optimaal gebruikt zonder het aantal parkeerplaatsen sterk te reduceren. Onder de parkeergarage wordt een bufferkelder voor opvang van regenwater gerealiseerd. De gevel wordt afgewerkt met panelen van aluminium strekmetaal en op verschillende plekken wordt verticale begroeiing aangebracht. Op de kopse kant bevindt zich het hoofdstijgpunt met daarin het trappenhuis en twee liften. Tevens is dit de doorgang naar de bestaande parkeergarage P1 en gebouw 5H

Mansveld installeert GreenParking: een draadloos systeem voor LED-parkeergarageverlichting dat de aanwezigheid van mensen en voertuigen detecteert om verlichting te leveren als die nodig is. Dat bespaart energie waardoor kosten verlaagd worden. Ook worden er 160 oplaadpunten voor elektrische auto’s, een brandmeld- en ontruimingsinstallatie en speedgate’s, schuifpoorten en slagboominstallaties geïnstalleerd.

ASML Parkeergarage P3